Ögonblick…

En första milstolpe! Kendwa och Kisolanza har öppnat ögonen helt, och Kizemkazi ser ut som en liten närsynt professor… Men snart har han nog fått upp dem helt.