Arbetsfördelning…

Hon ser rätt listig ut på den övre bilden, Kisolanza. Men de turas faktiskt om. Ska man mata en, kan man väl lika gärna mata alla? Bildbevis nedan. 😉