Certifieringen som uppfödare klar

Det har hänt så mycket i levande livet att vi helt har glömt att berätta det som hänt i byråkrati och papper…🤪

Under november öppnade SVERAK för möjligheten att avlägga ett kunskapsprov som tillsammans med vissa erfarenhetskrav gör det möjligt att få den certifiering av uppfödare som planerats för under en längre tid. Tanken är att man som köpare ska ha en möjlighet att förvissa sig om att uppfödaren har en viss erfarenhet och kunskap .

Här kan du läsa mer om tanken bakom certifiering och vilka krav som gäller.

Jag skrev provet i november, och fick besked en månad senare – certifieringen är klar! 👍