Det är gott att vara tillsammans

Även om det blir lite trångt, är det ju bra att ingen känner sig ensam. Två mammor och fem bebisar, förnöjt ihoptryckta i samma bädd. Vackert!