Nästa gång följer jag med!

Matte säger att hon måste få åka och hälsa på sina föräldrar ibland, men jag gillar inte att hon har varit borta. För säkerhets skull sätter jag mig i väskan så hon förstår att jag ska med nästa gång.