Samarbete i krubban…

Burmillor älskar ju att vara med andra. Helt uppenbart kan det ha en del praktiska fördelar också 😂

Kisolanza låter Lomizi ta hand om de små medan hon vilar 💕