Sötast i världen?

Ok då, det finns väl ingen vetenskaplig undersökning som stöd för vårt påstående….men vi känner liksom på oss att det inte finns något gulligare än de här katttungarna!!! 😉